Högkvalitativa
finländska profiler

BYGGNADSINDUSTRI

Tätningar för dörrar och fönster
Tätningar för balkong- och terrassinglasningar

TUNG INDUSTRI

Tätningar och ställdon för pappersmaskinsindustrin
Tätningar för luftkonditioneringssystem

TUNGT TRANSPORTMATERIEL

Tätningar för fordon i kollektivtrafik
Brandcertifierade profiler för spårvägsmaterialindustrin
EN 45545-2
R22, 23/HL2
R22, 23/HL3

FARTYGSINDUSTRIN

Brandcertifierade profiler för fartygsindustrin
IMO FTPC Part 2 & 5

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER