Thermosil Fire X

Thermosil Fire X är självslocknande silikon, vars uppgift är att vid extrema förhållanden få branden att sprida sig långsammare. Materialets rökgaser är giftfria.

Thermosil Fire X har certifierats enligt följande standarder:

  • EN45545-2 R2/HL2 & R22,23/HL3
  • IMO FTPC Part 2 & 5
  • UL 94 V Classification V0