Produkter

Tätningsprofiler enligt användningssyfte och -förhållanden

Vid val av tätningsprofiler behöver man inte nöja sig med kompromisser. V.A.V. Group planerar profilens form, färg, hårdhet och material utifrån användningsbehovet och användningsförhållandena – enligt de krav klimatet och andra yttre faktorer ställer. Det här gäller också då profilmängderna är små.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER